Rådgivning

Innan du planerar för en avloppsanläggning på den egna fastigheten bör du undersöka möjligheten till en gemensam anläggning med dina grannar. I alla stadier av planeringen för ditt enskilda avlopp är du välkommen att höra av dig till våra rådgivare. Läs mer…

Projektering

Vi startar med ansökningsprocess, tar fram ritningar och planerar genomförande. Genom oss hittar du endast leverantörer som redan har godkända lösningar som motsvarar kommunens miljökrav. Topas Vatten, Swedish GTC, Baga Water och Fann är några leverantörer vi valt att samarbeta med. Läs mer…

Entreprenad

Tynningö Vatten är en sammanslutning av auktoriserade entreprenörer med stark lokal förankring i Stockholms skärgård. När tillstånd för en anläggning är klart tar vi, tillsammans, fram ett startdatum för genomförandet av anläggningen. Detta avslutas med en Entreprenörsrapport och driftsättning. Läs mer…

Träffa oss här

Under 2020 kommer vi både att anordna egna träffar och delta på ett antal mässor. Se var du kan hitta oss under året nedan.

Kontakta oss så får du information om var vi dyker upp under sommaren

Glad sommar


Facebook

Följ oss på Facebook @tynningovatten

Samarbetspartners

Skärmavbild 2020-01-30 kl. 16.11.16
Low Swedish
Skärmavbild 2020-01-30 kl. 16.04.05
Orrlunda
Miljösanitet
topas_170