Vatten

Avsaltning, Rening

Svensktillverkade vattenreningsprodukter för bräckt vatten.

 • Blue Marine Watermaker passar båtar från ca 28 till 100 fot och finns i två modeller 90 och 130.
 • Blue Marine Arkipelag för sommarstugor på öar, sjönära områden eller för dig som har en egen brunn.
 • Blue Marine Led UV-light by Watersprint, Led UV-ljus med nanoteknik som är en säker intelligent vattenrening av bakterier.

Läs mer…

Avlopp

Minireningsverk

Avloppsvattnet leds från huset till ett minireningsverk och vidare till efterbehandling i form av en singelbädd. Ett reningsverk lämpar sig för permanentboende såväl som för fritidsboende året runt. Högt miljöskydd med sakkunnig service om problem uppstår.

Drift och skötsel: påfyllning av kemikalier, slamtömning 1 ggr/år, Serviceavtal med 1- 2 besök/år samt egen kontroll av verket.

BDT Infiltration

Bad-, disk- och tvättvatten behandlas i en infiltration eller markbädd. Lämpar sig i kombination med en förbränningstoalett.

Drift och skötsel: Slamtömning 1 ggn vart annat år.

BDT + Sluten tank

Toalettavloppet leds till en sluten tank. Bad-, disk- och tvättvatten behandlas i en infiltration eller markbädd. En vakuumtoalett används för att inte tanken ska fyllas för fort. Lämpar sig för sommarboende. Kräver två olika utlopp från huset.

Drift och skötsel: Slamtömning 1 ggr/år, tömning av sluten tank 1-2 ggr/år.

Service

Avlopp

Vad inebär ett serviceavtal?

Vi erbjuder alltid ett serviceavtal i samband med försäljning av våra minireningsverk. Detta för att kunna garantera en säker drift

Vad genomförs vid årlig service?

 • Funktionskontroll
 • Mätning av slamnivå
 • Kontroll av PH-värde & alkalinitet i vattnet
 • Provtagning av P-total (fosfor) och Bod7 för analys
 • Leverans av flockningsmedel
 • Servicerapport

Förbränningstoaletter

Vi servar Cinderella Comfort och Classic

Vattenrening

Vad innebär ett serviceavtal?

Serviceavtal utformas i samråd med kund. Avtalet kan vara mer eller mindre omfattande beroende på mängden vattenrening och kundens eget engagemang.

Vad genomförs vid årlig service?

 • Driftsättning till vår
 • Vinterkonservering
 • Funktionskontroll:
  • Kontroll av samtliga funktioner samt att vattenreningen fungerar optimalt.
  • Komponenter byts ut vid behov.
 • Vid fel kontaktas vår service för avhjälpande av felet.
 • Servicerapport