Rådgivning

I alla stadier av planeringen för ditt enskilda avlopp är du välkommen att höra av dig till oss. Är ni några grannar i samma område som behöver göra om avloppet, kan en mindre gemensam avloppsreningsanläggning vara både en god idé och en god ekonomi.

Vi hjälper dig med allt från att diskutera för- och nackdelar med olika lösningar, medverka på möten till att ta fram utredningar. Du som enskild fastighetsägare eller företrädare för samfällighet är välkommen att höra av dig till oss.

Vi börjar alltid med ett kundbesök. Tillsammans går vi igenom önskemål och behov. Detta avslutas med en offert.

Entreprenörer

Sälj & Projektledning

PL Service AB

Gräv & Bygg

Tynningö Bygg & Platt AB

Miljösanitet Sverige AB

Minireningsverk, BDT-Infiltrationer och slutna avloppstankar.

VVS & Installation

Schörlings VVS AB

Installation av brunnspumpar och förbränningstoaletter samt VVS.

El

Orrlunda El-Marin-Bygg AB

Dricksvattenlösningar

Swedish GTC Blue Marine Watermaker

Avsaltningsanläggingar och vattenrening.

Björksätra Brunnsborrning AB

Borrning för dricksvatten och bergvärme.

Färjetransport

Malmvist Sjö- & Allservice – Tynningö

Utkörninga av byggmaterial, utläggning av bojar och bryggor mm. Färjan har extra lång klaff samt kran. Hemma hamnen är i hemviken på Tynningö